Loading

ՄԵՐ ՊՈՐՏՖՈԼԻՈՆ

2020

«GSM/UMTS/LTE» ցանցերի շինարարություն «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ-ի պատվերով
Աշխատանքներրը շարունակվում են առ այսօր.

• նախագծային աշխատանքներ (Աշխատանքային նախագիծ, Աշխատանքային փաստաթղթեր, փորձաքննություններ, համաձայնեցումեր).
• բաշխված տիպի հիմնական կայանների տեղադրում (indoor/outdoor).
• UMTS/LTE բաշխված տեսակի Հիմնական կայանի անտենա-ֆիդերային համակարգի (ԱՖՀ) սարքավորումների լրակազմի տեղակայում, ներառյալ RRU բլոկերի տեխնոլոգիական սարքավորումների տեղակայումը` մալուխային մայրուղու ամրացման մետաղական կոնստրկցիաների տեղակայմամբ և տեղակայման ժամանակ անհրաժեշտ քանակի մալուխների, լարերի անցկացմամբ.
• հիմնական կայանի ալեհավաքի տեղակայումը արդիականացման ժամանակ.
• հիմնական կայանի, ռադիոռելեային կայանի ալեհավաքների տեղակայման համար տեղի ստեղծում (սյուն-կանգնակի պատրաստում/գնում, առաքում և տեղադրում).
• ստանդարտ տեսակի 2 տարբեր տեխնոլոգիայի Հիմնական կայանի տեխնոլոգիական սարքավորման միաժամանակ ապամոնտաժում, առանց լրացուցիչ սարքավորումների` դեպի պահեստ առաքմամբ.
• հիմնական կայանի ֆիդերային համակարգերի սարքավորումների ապամոնտաժում` դեպի պահեստ առաքմամբ (12 ԲՀ ֆիդեր, առանց մետաղական կոնստրուկցիաների).
• սյուն կանգնակների ապամոնտաժում` դեպի պահեստ առաքմամբ.
• ՄԳ-0,4 կՎ (մալուխային գիծ)` Ուժահաղորդ մալուխային մայրուղի (անհրաժեշտության դեպքում` պողպատե խողովակներում կամ մետաղյա ճկախողովակում), հատումը` մինչև 10 ք. մմ ներառյալ.
• էլեկտրահաղորդման Օդային գծի անցկացում 0,4 կվ.
• երկսակագնային էլեկտրահաշվիչի մատակարարում և տեղադրում վահանակի հետ միասին, ներառյալ 4-բևեռ ավտոմատ 100Ա, Եվրոպական արտադրության.
• ԴԳԱ-ի միացման վահանակի տեղադրում.
• եթերային կապի սարքավորման գործարկման դեպքում գործարկման-կարգաբերման և ընդունման-հանձման աշխատանքներ:

«FTTC» տեխնոլոգիայով լայնաշերտ հասանելիության ցանցի նախագծա-հետազոտական և շինմոնտաժային աշխատանքներ «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ-ի պատվերով
Աշխատանքներրը շարունակվում են առ այսօր.

• նախագծային աշխատանքներ (Աշխատանքային նախագիծ, Աշխատանքային փաստաթղթեր, փորձաքննություններ, համաձայնեցումեր).
• պոլիէթիլենային խողովակների փաթեթի (D=20 ,D=32,D=40,D=50.D=63,D=75) կառուցում դեպի ՀԱՊ ստորգետնյա մալուխային համար, ներառյալ քանդման և վերականգնման աշխատանքները ( ասֆալտ,սալիկ և այլն).
• ոչ տիպային դիտահորի կառուցում առկա հեռախոսային խողովակաշարի վրա, ՀԱՊ-ի մուտքի համար.
• ՀԿՊ-Ի երկաթբետոնե հիմքի պատրաստում (ՀԿՊ-ի առանձին տեղադրման եւ մոնտաժի համար).
• հեռախոսային խողովակաշարի կառուցում/վերականգնում, ներառյալ ասֆալտե/սալիկապատ և այլ մակերևույթների քանդումն ու վերականգնումը.
• պաշտպանական հողանցման առանձին հողանցման (օջախի) ստեղծում՝ չափումների սերտիֆիկատի ներկայացմամբ.
• ԿԳ (Արտաքին էլեկտրասնուցման կաբելային գիծ)-միաֆազ, 220Վ (մալուխային գիծ)՝ Ուժահաղորդ մալուխային մայրուղի պողպատե խողովակներում (ճկախողովակում) հատումը` 10 ք. մմ.
• էլեկտրահաղորդման օդային գծի անցկացում միաֆազ, 220Վ.
• միաֆազ երկսակագնային էլեկտրահաշվիչի մատակարարում և տեղադրում վահանակի հետ միասին, ներառյալ 2-բևեռ ավտոմատ:

«2018 Armenia Vivacell(MTS) RAN Modernization» նախագիծ «ՀՈՒԱՎԵՅ ՏԵՔՆՈԼՈՋԻՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՍՊԸ-ի պատվերով
Աշխատանքներրը շարունակվում են առ այսօր.

• անցկացնել հարցումներ, հետազոտության զեկույցի մշակում և Պատվիրատույի հետ համաձայնեցում.
• BS-DBS(SET)-ի բաշխված տիպի հիմնական կայանի տեղադրվաց սարքավորումների ապամոնտաժում.
• տանիքումում տեղադրված սարքավորումների հավաքացու՝ 1-3 հատ RRU, սնուցման և օպիկական մալուխների ապամոնտաժում և դեպի Պատոիրատուի պահեստ առաքում.
• գոյություն ունեցող սարքավորումներում վահանակի (baseband board) ապամոնտաժում.
• RET-մոդուլների և SBT-ի մոնտաժում.
• գոյություն ունեցող սարքավորումներում վահանակի (baseband board) ավելացում.
• տանիքում 1-3 հատ RRU-ի հավաքացու մոնտաժում.
• փողանցման սնուցման բաշխիչ բլոկի մոնտաժում (BRPT).
• հիմնական կայանի ալեհավաքի տեղակայման համար տեղի ստեղծում հենարանային հենոցով (սյուն-կանգնակի պատրաստում/գնում, առաքում և տեղադրում).
• RRU-ի տեղադրնան համար տեղի ստեղծում (սյուն-կանգնակի պատրաստում/գնում, առաքում և տեղադրում).
• Հավելյալ ավտոմատի պատրաստում և տեղակայում.
• բազային կայանի ալեհավաքի մոնտաժում և կարգաբերում տանիքում (շենքի տանիք, աշտարակ/կայմ տանիքում).
• տանիքում 7-9 հատ RRU-ի հավաքացու մոնտաժում.
• տանիքումում տեղադրված սարքավորումների հավաքացու՝ 4-6 հատ RRU, սնուցման և օպիկական մալուխների ապամոնտաժում և դեպի Պատոիրատուի պահեստ առաքում.
• փողանցման սնուցման բաշխիչ բլոկի ապամոնտաժում (BRPT):

«ԻնոՏեքԻնջինիրինգ» ՍՊԸ պատվերով տվյալ պահին արևային մարտկոցներ են տեղադրվում շենքերի կտուրներին, այդ թվում՝ մարտկոցների համար մետաղական կարկասի պատրաստում և տեղադրում:

2018-2019

«GSM/UMTS/LTE» ցանցերի շինարարություն «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ-ի պատվերով
Աշխատանքներրը իրականացվել են 42 կայաններում.

• նախագծային աշխատանքներ (Աշխատանքային նախագիծ, Աշխատանքային փաստաթղթեր, փորձաքննություններ, համաձայնեցումեր).
• բաշխված տիպի հիմնական կայանների տեղադրում (indoor/outdoor).
• UMTS/LTE բաշխված տեսակի Հիմնական կայանի անտենա-ֆիդերային համակարգի (ԱՖՀ) սարքավորումների լրակազմի տեղակայում, ներառյալ RRU բլոկերի տեխնոլոգիական սարքավորումների տեղակայումը` մալուխային մայրուղու ամրացման մետաղական կոնստրկցիաների տեղակայմամբ և տեղակայման ժամանակ անհրաժեշտ քանակի մալուխների, լարերի անցկացմամբ.
• հիմնական կայանի ալեհավաքի տեղակայումը արդիականացման ժամանակ.
• հիմնական կայանի, ռադիոռելեային կայանի ալեհավաքների տեղակայման համար տեղի ստեղծում (սյուն-կանգնակի պատրաստում/գնում, առաքում և տեղադրում).
• ստանդարտ տեսակի 2 տարբեր տեխնոլոգիայի Հիմնական կայանի տեխնոլոգիական սարքավորման միաժամանակ ապամոնտաժում, առանց լրացուցիչ սարքավորումների` դեպի պահեստ առաքմամբ.
• հիմնական կայանի ֆիդերային համակարգերի սարքավորումների ապամոնտաժում` դեպի պահեստ առաքմամբ (12 ԲՀ ֆիդեր, առանց մետաղական կոնստրուկցիաների).
• սյուն կանգնակների ապամոնտաժում` դեպի պահեստ առաքմամբ.
• ՄԳ-0,4 կՎ (մալուխային գիծ)` Ուժահաղորդ մալուխային մայրուղի (անհրաժեշտության դեպքում` պողպատե խողովակներում կամ մետաղյա ճկախողովակում), հատումը` մինչև 10 ք. մմ ներառյալ.
• էլեկտրահաղորդման Օդային գծի անցկացում 0,4 կՎ.
• երկսակագնային էլեկտրահաշվիչի մատակարարում և տեղադրում վահանակի հետ միասին, ներառյալ 4-բևեռ ավտոմատ 100Ա, Եվրոպական արտադրության.
• ԴԳԱ-ի միացման վահանակի տեղադրում.
• եթերային կապի սարքավորման գործարկման դեպքում գործարկման-կարգաբերման և ընդունման-հանձման աշխատանքներ:

«FTTC» տեխնոլոգիայով լայնաշերտ հասանելիության ցանցի նախագծա-հետազոտական և շինմոնտաժային աշխատանքներ «ՎԵՈՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ-ի պատվերով
Աշխատանքներրը իրականացվել են ավելի քան 300 կայաններում.

• նախագծային աշխատանքներ (Աշխատանքային նախագիծ, Աշխատանքային փաստաթղթեր, փորձաքննություններ, համաձայնեցումեր).
• պոլիէթիլենային խողովակների փաթեթի (D=20 ,D=32,D=40,D=50.D=63,D=75) կառուցում դեպի ՀԱՊ ստորգետնյա մալուխային համար, ներառյալ քանդման և վերականգնման աշխատանքները ( ասֆալտ,սալիկ և այլն).
• ոչ տիպային դիտահորի կառուցում առկա հեռախոսային խողովակաշարի վրա, ՀԱՊ-ի մուտքի համար.
• ՀԿՊ-Ի երկաթբետոնե հիմքի պատրաստում (ՀԿՊ-ի առանձին տեղադրման եւ մոնտաժի համար).
• հեռախոսային խողովակաշարի կառուցում/վերականգնում, ներառյալ ասֆալտե/սալիկապատ և այլ մակերևույթների քանդումն ու վերականգնումը.
• պաշտպանական հողանցման առանձին հողանցման (օջախի) ստեղծում՝ չափումների սերտիֆիկատի ներկայացմամբ.
• ԿԳ (Արտաքին էլեկտրասնուցման կաբելային գիծ)-միաֆազ, 220Վ (մալուխային գիծ)՝ Ուժահաղորդ մալուխային մայրուղի պողպատե խողովակներում (ճկախողովակում) հատումը` 10 ք. մմ.
• էլեկտրահաղորդման օդային գծի անցկացում միաֆազ, 220Վ.
• միաֆազ երկսակագնային էլեկտրահաշվիչի մատակարարում և տեղադրում վահանակի հետ միասին, ներառյալ 2-բևեռ ավտոմատ:

«2018 Armenia Vivacell(MTS) RAN Modernization» նախագիծ «ՀՈՒԱՎԵՅ ՏԵՔՆՈԼՈՋԻՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՍՊԸ-ի պատվերով
Աշխատանքներրը իրականացվել են 279 կայաններում.

• անցկացնել հարցումներ: Հետազոտության զեկույցի մշակում և Պատվիրատույի հետ համաձայնեցում.
• BS-DBS(SET)-ի բաշխված տիպի հիմնական կայանի տեղադրվաց սարքավորումների ապամոնտաժում.
• տանիքումում տեղադրված սարքավորումների հավաքացու՝ 1-3 հատ RRU, սնուցման և օպիկական մալուխների ապամոնտաժում և դեպի Պատոիրատուի պահեստ առաքում.
• գոյություն ունեցող սարքավորումներում վահանակի (baseband board) ապամոնտաժում.
• RET-մոդուլների և SBT-ի մոնտաժում.
• գոյություն ունեցող սարքավորումներում վահանակի (baseband board) ավելացում.
• տանիքում 1-3 հատ RRU-ի հավաքացու մոնտաժում.
• փողանցման սնուցման բաշխիչ բլոկի մոնտաժում (BRPT).
• հիմնական կայանի ալեհավաքի տեղակայման համար տեղի ստեղծում հենարանային հենոցով (սյուն-կանգնակի պատրաստում/գնում, առաքում և տեղադրում).
• RRU-ի տեղադրնան համար տեղի ստեղծում (սյուն-կանգնակի պատրաստում/գնում, առաքում և տեղադրում).
• հավելյալ ավտոմատի պատրաստում և տեղակայում.
• բազային կայանի ալեհավաքի մոնտաժում և կարգաբերում տանիքում (շենքի տանիք, աշտարակ/կայմ տանիքում).
• տանիքում 7-9 հատ RRU-ի հավաքացու մոնտաժում.
• տանիքումում տեղադրված սարքավորումների հավաքացու՝ 4-6 հատ RRU, սնուցման և օպիկական մալուխների ապամոնտաժում և դեպի Պատոիրատուի պահեստ առաքում.
• փողանցման սնուցման բաշխիչ բլոկի ապամոնտաժում (BRPT):

«ԻՆԿՐԻՊՏ» ՍՊԸ պատվերով Մ6-Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի վերականգնման և բարեկավման ծրագրի շրջանակներում մետաղական սյուներ են տեղադրվել օպտիկամանրաթելային մալուխների խոտանված մալուխների վերանորագման համար:

2017-2018

«2016 Armenia VIP GUL swap» նախագիծ «ՀՈՒԱՎԵՅ ՏԵՔՆՈԼՈՋԻՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՍՊԸ-ի պատվերով
Աշխատանքներրը իրականացվել են 140 կայաններում.

• ինժեներական լոգիստիկա.
• կայանի հետազոտություն, PIR-SS+TSSR-ի պլանի կազմում.
• SSV single site-ի ստուգում.
• TI-BS-BBU+RFU+DCDU բաշխված տիպի բազային կայանի մոնտաժում.
• BS-BBU+RFU+DCDU բաշխված տիպի բազային կայանի ապամոնտաժում:

«2017 Armenia VIP GUL Swap+Rollout» նախագիծ «ՀՈՒԱՎԵՅ ՏԵՔՆՈԼՈՋԻՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՍՊԸ-ի պատվերով
Աշխատանքներրը իրականացվել են 154 կայաններում.

• ինժեներական լոգիստիկա.
• 1-3 հատ RRU բլոկների տեղադրում ալեհավաքի ցանցի կոնստրուկցիաների վրա `հաշվի առնելով օպտիկական և մալուխային միացումները.
• մինչնախագծային հետազոտությունների անցկացում.
• PIR-SS+TSSR-ի նախագծման հիմնական լուծումների մշակում.
• դրսում (տանիք, տեխնիկական հատակ և այլն) բաշխված տիպի հիմնական կայանի տեղադրում (outdoor).
• ստանդարտ տիպի բազային կայանի տեղադրված սարքավորումների ապամոնտաժում:

«GSM/UMTS/LTE» ցանցերի շինարարության ,ԱՌՄԵՆԻԱ ՏԵԼԵՖՈՆ ԿՈՄՊԱՆԻե ՓԲԸ-ի պատվերով
Աշխատանքներրը իրականացվել են 65 կայաններում.

• նախագծային աշխատանքներ (Աշխատանքային նախագիծ, Աշխատանքային փաստաթղթեր, փորձաքննություններ, համաձայնեցումեր).
• բաշխված տիպի հիմնական կայանների տեղադրում.
• UMTS/LTE բաշխված տեսակի Հիմնական կայանի անտենա-ֆիդերային համակարգի (ԱՖՀ) սարքավորումների լրակազմի տեղակայում, ներառյալ RRU բլոկերի տեխնոլոգիական սարքավորումների տեղակայումը` մալուխային մայրուղու ամրացման մետաղական կոնստրկցիաների տեղակայմամբ և տեղակայման ժամանակ անհրաժեշտ քանակի մալուխների, լարերի անցկացմամբ.
• հիմնական կայանի ալեհավաքի տեղակայումը արդիականացման ժամանակ.
• հիմնական կայանի, ռադիոռելեային կայանի ալեհավաքների տեղակայման համար տեղի ստեղծում (սյուն-կանգնակի պատրաստում/գնում, առաքում և տեղադրում).
• ստանդարտ տեսակի 2 տարբեր տեխնոլոգիայի Հիմնական կայանի տեխնոլոգիական սարքավորման միաժամանակ ապամոնտաժում, առանց լրացուցիչ սարքավորումների` դեպի պահեստ առաքմամբ.
• հիմնական կայանի ֆիդերային համակարգերի սարքավորումների ապամոնտաժում` դեպի պահեստ առաքմամբ (12 ԲՀ ֆիդեր, առանց մետաղական կոնստրուկցիաների).
• սյուն կանգնակների ապամոնտաժում` դեպի պահեստ առաքմամբ.
• ՄԳ-0,4 կՎ (մալուխային գիծ)` Ուժահաղորդ մալուխային մայրուղի (անհրաժեշտության դեպքում` պողպատե խողովակներում կամ մետաղյա ճկախողովակում), հատումը` մինչև 10 ք. մմ ներառյալ
• էլեկտրահաղորդման Օդային գծի անցկացում 0,4 կվ.
• երկսակագնային էլեկտրահաշվիչի մատակարարում և տեղադրում վահանակի հետ միասին, ներառյալ 4-բևեռ ավտոմատ 100Ա, Եվրոպական արտադրության.
• ԴԳԱ-ի միացման վահանակի տեղադրում.
• եթերային կապի սարքավորման գործարկման դեպքում գործարկման-կարգաբերման և ընդունման-հանձման աշխատանքներ:

70 բազային կայաններում կատարվել էն ալեհավաք-կայմային կառույցների ուժեղացման աշխատանքներ համաձայն նախագծի:

22 բջջային բազային կայանների համար մշակվել է նախագիծ ներառյալ նախագծի փորձաքննություն ալեհավաք-կայմային կառույցների ուժեղացման համար:

30 Հիմնական կայանի էլեկտրամագնիսային համատեղության հաշվարկ է կատարվել:

«FTTC» տեխնոլոգիայով լայնաշերտ հասանելիության ցանցի նախագծա-հետազոտական և շինմոնտաժային աշխատանքներ ԱՌՄԵՆԻԱ ՏԵԼԵՖՈՆ ԿՈՄՊԱՆԻե ՓԲԸ-ի պատվերով

Կատարվել են աշխատանքներ՝ 28 նախաքիծ Արտաշատում, 7 նախագիծ Վայքում, 26 նախագիծ Ստեփանավանում, 21 նախագիծ Վարդենիսում և հանձվել են շահագործման․

• նախագծային աշխատանքներ (Աշխատանքային նախագիծ, Աշխատանքային փաստաթղթեր, փորձաքննություններ, համաձայնեցումեր).
• պոլիէթիլենային խողովակների փաթեթի (D=20 ,D=32,D=40,D=50.D=63,D=75) կառուցում դեպի ՀԱՊ ստորգետնյա մալուխային համար, ներառյալ քանդման և վերականգնման աշխատանքները ( ասֆալտ,սալիկ և այլն).
• ոչ տիպային դիտահորի կառուցում (փոքրքանККС-3) առկահեռախոսայինխողովակաշարիվրա ,ՀԱՊ-իմուտքիհամար.
• ՀԿՊ-Ի երկաթբետոնե հիմքի պատրաստում (ՀԿՊ-ի առանձին տեղադրման եւ մոնտաժի համար).
• հեռախոսային խողովակաշարի կառուցում/վերականգնում, ներառյալ ասֆալտե/սալիկապատ և այլ մակերևույթների քանդումն ու վերականգնումը.
• պաշտպանական հողանցման առանձին հողանցման (օջախի) ստեղծում՝ չափումների սերտիֆիկատի ներկայացմամբ.
• ԿԳ (Արտաքին էլեկտրասնուցման կաբելային գիծ)-միաֆազ, 220Վ (մալուխային գիծ)՝ Ուժահաղորդ մալուխային մայրուղի պողպատե խողովակներում (ճկախողովակում) հատումը` 10 ք. մմ.
• էլեկտրահաղորդման ՕԳ (Օդային գծի) անցկացում միաֆազ, 220Վ.
• միաֆազ երկսակագնային էլեկտրահաշվիչի մատակարարում և տեղադրում վահանակի հետ միասին, ներառյալ 2-բևեռ ավտոմատ:

2015-2016

ViVACell-MTS նախաքիծ «Ղ-ՏԵԼԵԿՈՄ» ՓԲԸ-ի պատվերով
Գոյություն ունեցող աշտարակների, անկերային հենարանի, մետաղական ցանկապատերի բետոնե հիմքերի վերանորոգման աշխատանքներրը իրականացվել են ավելի քան 320 կայաններում:

«2015 Armenia VIP CDMA/LTE450 SWAP» նախագիծ «ՀՈՒԱՎԵՅ ՏԵՔՆՈԼՈՋԻՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՍՊԸ-ի պատվերով
Աշխատանքներրը իրականացվել են 31 կայաններում.

• CDMA հին սարքավորման և ուժային համակարգի ապամոնտաժում առանց ալեհավաքի.
• DBS տեղակայում և SWAP առկա անտեննարենով.
• հին սարքավորման տեղափոխում (0-50 ԿՄ) յուրաքանչյուր կայանի համար.
• կայանի հետազոտություն, SSR, TSSR-ի պլանի կազմում.
• RF ծածկույթի օպտիմիզացման drive test:

Մասնավոր անձի պատվերով ք. Երևանում իրականացվել են առանձնատան հիմնանորոգման աշխատանքներ են անցկացվել, այդ թվում կանաչապատում տան շուրջ լանդշաֆտային ձևավորման մասնագետների ներգրավմամբ:

«ՆԱՐԵԿ» ՍՊԸ պատվերով կախովի առաստաղ է տեղադրվել:

2014-2015

ViVACell-MTS նախագիծ ՀՈՒԱՎԵՅ ՏԵՔՆՈԼՈՋԻՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՍՊԸ-ի պատվերով
Աշխատանքներրը իրականացվել են 30 կայաններում.

• Single RAN-ի փոխարինում առանց ալեհավաքի+LTE փոխարինման.
• նոր կայանի Single RAN + LTE-ի տեղակայում:

ViVACell-MTS նախագիծ «Ղ-ՏԵԼԵԿՈՄ» ՓԲԸ-ի պատվերով Աշխատանքներրը իրականացվել են 8 կայաններում.

• հողային աշխատանքներ կայանի հիմքի համար.
• ցինկապատ հողանցման կոնտուրի իրզկանացում հիմնական կայանի համար.
• պոլիէթիլենային մալուխատար խողովակի տեղադրում F=60մմ ներառյալ ներքաշված մետաղաճոպանը F=4մմ.
• բազալտե խճի փռում տոփանումով 20 սմ հաստությամբ.
• նախապատրաստական շերտի իրականացում բետոն B-7.5 դասի 10 սմ հաստությամբ.
• միաձույլ Ե/բ հարթակի պատրաստում 15սմ հաստությամբ B-20 դասի բետոնից.
• սարքավորման մետաղական հիմքի (1.82X0.92x1.05)մ պատրաստում և տեղադրում.
• մետաղական ցանկապատի մոնտաժում B-20 դասի Ե/բ հիմքը ներառյալ.
• աշտարակի միաձույլ Ե/բ հիմքի պատրաստում B-20 դասի բետոնից.
• սարքավորման միաձույլ Ե/բ հիմքի պատրաստում B-20 դասի բետոնից.
• 30m աշտարակի տեղադրում:

Beeline Armenia նախագիծ «ԱՌՄԵՆԻԱ ՏԵԼԵՖՈՆ ԿՈՄՊԱՆԻ» ՓԲԸ-ի պատվերով
Վերանորոգման աշխատանքներրը իրականացվել են ավելի քան 80 կայաններում ՀՀ բոլոր մարզերում.
• շինմոնտաժային աշխատանքներ.
• տանիքապատման առնչվող աշխատանքներ.
• սանհանգույցների, կոյուղու, ջրամատակարարման առնչվող աշխատանքներ.
• էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ.
• հողանցման և շանթարգելման համակարգերին առնչվող աշխատանքներ:

«ԳԱՐԱՆՏ ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ պատվերով ««Հավաքական Անվտանգության Պայմանագրի Կազմակերպություն» (ՀԱՊԿ) նոր շենքի կառուցում» նախագծի շրջանակներում երկաթ բետոնե հիմքեր և կարկաս է կառուցվել, ինչպես նաև արտաքին միջնորմներ են տեղադրվել:

Մասնավոր անձի պատվերով ք. Երևանում կառուցվել է առանձնատուն՝ ամբողջ շինարարական փաթեթով («под ключ»):

Մասնավոր անձի պատվերով գ. Ջրվեժում կառուցվել է երկաթ բետոնե հիմքեր և կարկաս է կառուցվել ռեստորանային համալիրի համար:

Մասնավոր անձի պատվերով ք. Վաղարշապատում իրականացվել են առանձնատան հիմնանորոգման աշխատանքներ են անցկացվել, այդ թվում կանաչապատում տան շուրջ լանդշաֆտային ձևավորման մասնագետների ներգրավմամբ:

2012-2013

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ ՊՈԱԿ պատվերով
Աշխատանքներրը իրականացվել են Երևանի Պետական Ֆինանսատնտեսագիտական Քոլեջի 7 շենքերում.

• տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ.
• ներքին վերանորոգման աշխատանքներ:

Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիաի պատվերով
Աշխատանքներրը իրականացվել են Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիաի պատվերով 4 շենքերում.

• բետոնային աշխատանքներ.
• շին-մոնտաժային աշխատանքներ.
• վերանորոգման աշխատանքներ:

VivaCell-MTS նախագիծ «ԻՆՏՐԱՔՈՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՍՊԸ-ի պատվերով
Աշխատանքներրը իրականացվել են 350 կայաններում.

• արտաքին պահեստային PBC 6200-ի տեղակայում.
• գլխավոր RBS-ի հեռահար տեղակայում.
• ռադիոհաճախականային ալեհավաքի տեղակայում.
• RRU տեղակայում գլխավոր հեռահար RBS-ի համար.
• SSC02-ի տեղակայում.
• գործարկում և ինտեգրացում.
• MW սարքավորման փոխարինում և տեղադրում.
• հոսքուղու փոխարինում առանց ալեհավաքի տեղակայման (RAU և ներսի).
• մինի հոսքողիների գործարկում.
• ալեհավաքի մոնտաժման համար մետաղական կոնստրուցիայի տեղակայում.
• մետաղական կոնստրուկցիա SSC02 կաբինետի համար.
• մետաղական կոնստրուկցիայի տեղակայում RRU-ի համար.
• սնուցող մալուխի տեղակայում:

VivaCell-MTS նախագիծ «ԱԼՏԵՐ ԲԵՏԱ» ՍՊԸ-ի պատվերով
Աշխատանքներրը իրականացվել են 55 կայաններում.

• արտաքին պահեստային PBC 6200-ի տեղակայում.
• գլխավոր RBS-ի հեռահար տեղակայում.
• ռադիոհաճախականային ալեհավաքի տեղակայում.
• RRU տեղակայում գլխավոր հեռահար RBS-ի համար.
• SSC02-ի տեղակայում.
• գործարկում և ինտեգրացում.
• MW սարքավորման փոխարինում և տեղադրում.
• հոսքուղու փոխարինում առանց ալեհավաքի տեղակայման (RAU և ներսի).
• մինի հոսքողիների գործարկում.
• ալեհավաքի մոնտաժման համար մետաղական կոնստրուցիայի տեղակայում.
• մետաղական կոնստրուկցիա SSC02 կաբինետի համար.
• մետաղական կոնստրուկցիայի տեղակայում RRU-ի համար.
• սնուցող մալուխի տեղակայում:

«ԳԵԴԵՈՆՌԻԽՏԵՐ» ՍՊԸ-ի պատվերով
Հայաստանում Հունգարիայի հյուպատոսության և Գեդեոն Ռիխտերի ներկայացուցչությունը Հայաստանում գրասենյակների տարածքների հիմնանորոգում:

2012-2013

2012-2013 թվականին VivaCell-MTS ընկերության համար կատարվեցին հետևյալ աշխատանքները՝ կիրառելով Huawei և Ericsson ապրանքանիշների արտադրանքը.

• PBC 6200 արտաքին պահուստավորման տեղադրում.
• հիմնական RBS տեղադրում.
• RRU-ի տեղադրում հիմնական RBS-ի համար.
• MW սարքավորումների տեղադրում.
• հաղորդակցման կանալների վերատեղադրում առանց անտենայի վերատեղադրման.
• հաղորդակցման փոքր կանալների մեկնարկ.
• անտենային տեղադրման համար մետաղական կոնստրուկցիաների նախապատրաստում.
• SSCO2 կաբինետի մետաղական կառույցների տեղադրում.
• RRU պողպատյա կառույցների տեղադրում.
ռադիո հաճախականության անտենայի տեղադրում:

2011

«ՖԱՅԲՐՆԵՏ ՔՈՄՅՈՒՆԻՔԵՅՇՆ» ՍՊԸ պատվերով անցկացվել է օպտիկամանրաթելային մալուխ արդյունաբերական ալպինիստների ներգրավմամբ:

VivaCell-MTS նախագիծ «ԻՆՏՐԱՔՈՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՍՊԸ-ի պատվերով
Աշխատանքներրը իրականացվել են 245 կայաններում.

Single RAN
• Single RAN-ի փոխարինում առանց ալեհավաքի+ LTE փոխարինման.
• նոր կայանի Single RAN + LTE-ի տեղակայում.
• վերանորոգում գոյություն ունեցող աշտարակների, անկերային հիմքերի, մետաղական ցանկապատերի բետոնե հիմքերի վրա:

2011

2011 թվականին "FIBERNET Communication" ընկերության համար կատարվել են օպտիկական մանրաթելային ցանցերի անցկացման աշխատանքներ։

2010

VivaCell-MTS նախագիծ «ԻՆՏՐԱՔՈՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՍՊԸ-ի պատվերով
Աշխատանքներրը իրականացվել են 150 կայաններում.

DCS Կայաններ
• BTS-ի տեղադրում.
• ալեհավաք-ֆիդերային համակարգի տեղադրում, փորձակում և շահագործում.
• MW գծերի տեղափոխում և տեղադրում.
• DCS-ի կայանների շահագործում.
• կայմի տեղափոխում և տեղադրում.
• DCS-ի կայաններում մալուխի անցկացում.
• շելտերների տեղադրում և շահագործում:

BTS և 8 մետր աշտարակ
• 8 մետր աշտարակի, BTS-ի, մետաղական ցանկապատների և հողանցման համակարգի համար հողային և բետոնե աշխատանքներ.
• 8 մետր աշտարակի, BTS-ի, և հողանցման համակարգի համար տեղադրման աշխատանքներ:

RTO BTS Տանիքում, RTO, CO BTS, CS Շելտեր
• մոնոլիտ հիմքերի տեղադրում.
• աշտարակի տեղադրում և մետաղական կոնստրուկցիաների հավաքում.
• էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ.
• հողանցման համակարգի մոնտաժում.
• շելտերների տեղադրում:

Նոր 3G NodeB տեղակայում.
• 3G-ի տեղակայում (Արագած, Արարատ, Արմավիր, Գեղարքունիք, Կոտայք, Լոռի, Շիրակ, Տավուշ, Երևան):

Single RAN BTS
• 2,5 G-ի վերազինում և 3G-ի տեղակայում (Սյունիք, Վայոց Ձոր):

ԴԻՍԻ-Տելեքոմ ընկերությունը հագեցած է բոլոր անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներով, ունի պետական լիցենզիաներ և աշխատանքի թույլտվություններ:

հետադարձ կապ

մենք սոց. կայքերում

read this swiss made replica watch. helpful hints replica rolex. see post gustreplica.com. On Sale https://www.usdeplica.com/. On Our Website www.montresdecopie.com. click to read buy-swisswatches.com. pop over to these guys replica luxury watches. see this site richardmille.work. next fake rolex watches. Fast Delivery https://www.bmwatches.com/. right here swiss replica watches. On The Online Website watches replicas USA. see this page replica breitling. try this website https://www.dpatekphilippe.com/. our website bell and ross replica. With Huge Discount https://www.musictagheuer.com/. official site www.televisionwatches.com. important site https://www.mapwatches.com/. get more China replica wholesale.

Shopping Basket