Loading
Ծառայություններ

Մենք բարձրակարգ մասնագետների թիմ ենք, որն անընդհատ բարելավում է մեր գիտելիքներն ու հմտությունները:

Մենք առաջարկում ենք լուծումների ամբողջական փաթեթ, որը երաշխավորում է բարձր որակ և հուսալիություն:

Մենք ապահովում ենք սպասարկման լավագույն չափանիշներ:

Հեռահաղորդակցական օբյեկտների կառուցումը ընկերության հիմնական ուղղությունն է:

Ընկերությունը լուծում է տարբեր բարդությունների հեռահաղորդակցական և տեղեկատվական ցանցերի, ինչպես նաև լուսավորության և էլեկտրամատակարարման համակարգերի ստեղծման (վերակառուցման) և աջակցման հետ կապված խնդիրները, ներառյալ նախագծման և հետազոտության աշխատանքները, տեղադրումը, շահագործումը և հետագա տեխնիկական աջակցությունը:

Տեխնիկական բաժանմունքները աշխատում են ժամանակակից չափման, կառուցման և տեղադրման  սարքավորումներով:

Մենք առաջարկում ենք նախագծային, շինմոնտաժային աշխատանքներ հեռահաղորդակցական և տեղեկատվական ցանցերում.

• բջջային կապի օպերատորների հիմնական կայաններում.

• օպերատորների և պրովայդերների տրանսպոևտային ցանցերի գծամալուխային կարուցվացքներում.

• օպերատորների և պրովայդերների հեռահաղորդակցական ծառայացունների կապի հանգույցներում և գծերում.

• ռադիոհաղորդիչ հաղորդակցման ցանցերում.

• անխափան էլեկտրամատակարարման հեռահաղորդակցական համակարգերում.

• բաժանորդային ցանցերում:

Հիմնվելով կապի ոլորտում բարձրակարգ մասնագետների բազմամյա փորձի վրա`մենք երաշխավորում ենք բարձրորակ ծառայություններ և մշակված նախագծային, նախահաշվարկային փաստաթղթերը:

Ընկերության գործունեության ընթացքում մենք իրականացրել ենք մի շարք նախագծեր Հայաստանի բոլոր մարզերում:

Ընկերության աշխատակիցների մեծ փորձը թույլ է տալիս նրանց իրականացնել ցանկացած աստիճանի բարդության քաղաքացիական և արդյունաբերական շենքերի նախագծման և շինարարական աշխատանքներ:  Ընկերությունը հագեցած է բոլոր անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներով:

Մենք առաջարկում ենք նախագծման և շինարարական ծառայություններ քաղաքացիական և արդյունաբերական շինարարական նախագծերի համար.

• ճարտարապետական պլանավորման լուծումներ.

• կառուցողական հաշվարկներ.

• ինժեներական ցանցերի նախագծում.

• նախահաշվի կազմում, աշխատանքների ժամանակացույց, շինանյութերի մատակարարման ծրագիր և այլն.

• նախագծերի փորձաքննության ակնարկների կազմակերպում.

• բոլոր կոմունալ ծառայությունների միացման տեխնիկական պայմանների ձեռքբերում.

• անշարժ գույքի կառուցում և վերակառուցում.

• անշարժ գույքի շահագործման հանձնում:

Էներգիան տնտեսության և արտադրության զարգացման հիմնական ոլորտներից մեկն է:

Ունենալով մեծ փորձ հեռահաղորդակցային ցանցերի և քաղաքացիական և արդյունաբերական շինարարական նախագծերի շինարարության ոլորտում՝ մենք պատրաստ ենք համագործակցել էներգետիկայի ոլորտում շինարարության, արդիականացման և վերակառուցման ծրագրերի իրականացման նպատակով: Ընկերությունն իր գործունեության ընթացքում հիմնվում է այն փաստի վրա, որ էլեկտրական էներգիայի արդյունաբերության հուսալի, արդյունավետ գործունեությունը հիմք է հանդիսանում մեր երկրի տնտեսության զարգացման համար և իր քաղաքացիների հարմարավետ կենսապայմանների ապահովման ամենակարևոր գործոնն է:

ԴիՍի-Տէլէքոմ ՍՊԸ-ն առաջարկում է հէտևյալ ծառայությունները.

• նախագծային և նախահաշվի փաստաթղթերի մշակում.

• նախագծային փաստաթղթերի համաձայնեցում Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմիններում.

• շինարարական և էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ:

Իր գործունեությունը հեռահաղորդակցական ցանցերի կառուցման ոլորտում ընկերությունն սկսեց հեռահաղորդակցական սարքավորումների փոխարինմամբ և տեղադրմամբ «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ-ի կայաններում: Մեր մասնագետները վերապատրաստվել են և աշխատում են այնպիսի սարքավորումների հետ, ինչպիսիք են HUAWEI- ը, Ericsson- ը, Alcatel- ը: Մենք աշխատանքներ ենք իրականացնում.

• կայանի հետազոտություն և պլանի կազմում.

• հեռահաղորդակցման սարքավորումների փոխարինում.

• սարքավորումների տեղադրում (controllers, cores և այլն).

• MW գծերի տեղադրում.

• ալեհավաքի-ֆիդերային համակարգերի տեղադրում, փորձարկում և շահագործում.

• շելտերների տեղադրում և շահագործում.

• մետաղական կոնստրուկցիաների և սարքավորումների տեղադրում.

• բաշխված տիպի բազային կայանի տեղադրում (BBU + հանդերձանք RRU + DCDU), երկու տեխնոլոգիա (2G + 3G կամ 3G + LTE կամ 2G + LTE), երեք տեխնոլոգիա (2G և 3G և LTE).

• չբաշխված տիպի բազային կայանի տեղադրում (BBU + հավաքածու RFU + DCDU), մեկ տեխնոլոգիայի (2G կամ 3G կամ LTE), երեք տեխնոլոգիայի (2G և 3G և LTE).

• բաշխված տիպի բազային կայանի ապամոնտաժում (BBU + հանդերձանք RRU + DCDU), երկու տեխնոլոգիա (2G + 3G կամ 3G + LTE կամ 2G + LTE), երեք տեխնոլոգիա (2G և 3G և LTE).

• չբաշխված տիպի բազային կայանի ապամոնտաժում (BBU + հավաքածու RFU + DCDU), մեկ տեխնոլոգիայի (2G կամ 3G կամ LTE), երեք տեխնոլոգիայի (2G և 3G և LTE).

• կայանի ենթակառուցվածքների պրոֆիլակտիկ սպասարկում (գեներատորներ, շարժական գեներատորների տեղափոխում, օդորակիչ, EPS, մարտկոցներ, էլեկտրամատակարարում), ներառյալ վերանորոգումը.

• օպտիկական ցանցի պրոֆիլակտիկ հետազոտություն.

• սարքավորումների տեղափոխում:

Բազային կայանը ռադիոհաղորդիչ սարքավորումներով բաժանորդային սարքի հետ կապի ալիք հաստատելու միջոց է

Շինարարությունը ներառում է փուլեր.

• Հիմնական կայանի նախագծում

✓ կապիտալ շինարարության օբյեկտի նախագծմանը նախորդող ինժեներական հետազննումների անցկացման համար միջոցառումների իրականացում.

✓ հիմնական կայանի համար նախագծի փաստաթղթերի մշակում ներառյալ հաստատվողմասը և աշխատանքային փաստաթղթերը` համաձայն Պատվիրատուի Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ, ներառյալ հեղինակային հսկողության իրականացումը.

✓ առկա օբյեկտներում GSM/UMTS/CDMA Հիմնական կայանի/Կոնտրոլերի համար (մուտք) նախագծի փաստաթղթերի մշակում ` համաձայն Պատվիրատուի Ընդհանուր տեխնիկական պահանջների.

✓ տրանսպորտային ցանցի օբյեկտների/տարրերի  նախագծային փաստաթղթերի մշակում.

✓ անտենա-կայմային շինությունների նախագծային փաստաթղթերի մշակում` կապի օբյեկտի, տրանսպորտային ցանցի օբյեկտի/տարրի, կապի միջոցներիու անհրաժեշտ սարքավորումների տեղակայման (տեղադրման) նպատակով.

✓ ապահովել մշակված նախագծային փաստաթղթերի պետական փորձաքննությունների անցկացումը` կապիտալ շինարարության օբյեկտի ու կապի օբյեկտի, ինչպես նաև ապահովել պետական փորձաքննության անցկացում` ինժեներական հետազննումների արդյունքների նկատմամբ` ՀՀ Օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում ու կարգով.

• Կապի օբյեկտի, տրանսպորտային ցանցի օբյեկտի/տարրի, կապիտալ շինարարության օբյեկտի ստեղծման հետ կապված հողային, շինարարական, շին-մոնտաժային աշխատանքների իրականացում.

✓ բետոնե հիմքերի կառուցում.

✓ գոյություն ունեցող շենքի տանիքին մետաղյա ալեհավաքային հենարանի պատրաստում, առաքում և մոնտաժում.

✓ դաշտային բարձր ալեհավաքային հենարանի համար հիմքերի պատրաստում այդ թվում բարձր ալեհավաքային հենարանի կայծակից պաշտպանության համար հողանցման կոնտուրի պատրաստում բոլոր տեսակի գրունտերի համար.

✓ դաշտային բարձր հենարանի պատրաստում, առաքում և տեղադրում.

✓ հակավանդալային ցանկապատում.

✓ անկերային հենարանի և մետաղական ցանկապատերի   վերակառուցում.

✓ գոյություն ունեցող ցանցային տարրերի ու տրանսպորտային ցանցի օբյեկտների/տարրերի արդիականացում, ինչպես նաև ապամոնտաժման աշխատանքների կատարում.

Նախագծված կապի միջոցների և օբյեկտների կառուցումն իրականացվում է մեր ընկերության մասնագիտացված ստորաբաժանումների կողմից:

Հայաստանում հեռախոսային և անլար հաղորդակման կապի անընդհատ աճող պահանջարկը ընկերությանը մղում են հեռահաղորդակցային օբյեկտների կառուցման ոլորտում իր գործունեությունը ընդլայնելուն:

2017 թվականից մենք ավարտեցինք FTTC տեխնոլոգիայի միջոցով լայնաշերտ հասանելիության ցանցերի կառուցման ու շահագործման նախաքծեր և այսօր առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները.

• աշխատանքային նախագծի մշակում կապի տարբեր համակարգերի մեջմտնող Պատվիրատուի ցանցային օբյեկտների, հեռահար հանգույցի տեղակայման ու շինարարության համար.

• կապիտալ շինարարության օբյեկտի նախագծմանը նախորդող ինժեներական հետազննումների անցկացման համար միջոցառումների իրականացում.

• ցանցի օբյեկտների/տարրերի աշխատանքային նախագծի մշակում՝ ներառյալ գծա-մալուխային շինությունները.

• ապահովել մշակված աշխատանքային նախագծի պետական փորձաքննությունների անցկացումը` կապիտալ շինարարության օբյեկտի ու կապի օբյեկտի, ինչպես նաև ապահովել պետական փորձաքննության անցկացում` ինժեներական հետազննումների արդյունքների նկատմամբ` ՀՀ Օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում ու կարգով.

• հեռահար հանգույցի, ցանցի օբյեկտի/տարրի, ներառյալ գծա-մալուխային շինությունները, կապիտալ շինարարության օբյեկտի ստեղծման հետ կապված հողային, շինարարական, շին-մոնտաժային, տեստային, տեղակայման ու այլ աշխատանքների իրականացում.

• գոյություն ունեցող ցանցային տարրերի ու ցանցի օբյեկտների/տարրերի արդիականացում, ինչպես նաև ապամոնտաժման աշխատանքների կատարում:

ԴիՍի-Տելեքոմ ընկերությունը իրականացնում է ցանկացած աստիճանի բարդության արտաքին և ներքին վերականգնման աշխատանքներ.

• շենքերի տանիքի վերանորոգում և վերականգնում.

• տարածքների վերանորոգում.

• ջրամատակարարման, սանտեխնիկական և էլեկտրամատակարարման հանգույցների վերանորոգում և վերականգնում.

• էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ.

Մենք իրականցնում ենք վերանորոգման աշխատանքներ գոյություն ունեցող աշտարակների, անկերային հենարաների, մետաղական ցանկապատերի   բետոնէ հիմքերի վրա։  

ԴիՍի-Տելեքոմը իրականցնում է տարբեր նպատակներով բնակելի շենքերի, առևտրի տարածքների և այլ օբյեկտների շինարարական նախագծեր:

Մենք կատարում ենք աշխատանքներ.

• հողային.

• բետոնե և երկաթբետոնե.

• պատերի շար.

• տանիքի կարկասի պատրաստում և տանիքի ծայծկույթի աշխատանքներ.

• հիմնական պատերի և տանիքի հիդրամեկուսացում.

• երեսապատման աշխատանքներ.

• սվաղի աշխատանքներ.

• ներքին և արտաքին աշխատանքներ:

Էլեկտրաէներգիան ցանկացած տարածքի մատակարարման հիմքն է: Ոչ մի արտադրություն և ոչ մի ժամանակակից տուն չեն կարող գործունեություն ծավալել առանց էլեկտրականության: Էլեկտրամոնտաժման աշխատանքները մեծապես պատասխանատու են տարածքի էլեկտրական էներգիայի մատակարարման որակի և անվտանգության համար:

Բազային կայանների էլեկտրամատակարարում. 

• բազային կայանի սարքավորումների սենյակի ներքին էլեկտրամատակարարում, լուսավորություն և առկա էլեկտրասնուցման ցանցի էլեկտրական վահանակի միացում նեռարյալ հողանցում սարքավորումների սենյակի ներսում.

• հիմնական կայանի համար պաշտպանական հողանցման առանձին հողանցման (օջախի) ստեղծում 4 Օհմ դիմադրությամբ (շինության կայծակից պաշտպանության/հողանցման առկա համակարգին միանալու անհնարինության դեպքում), անհրաժեշտության դեպքում դիտահորի տեղադրմամբ.

• հիմնական կայանի համար կայծակից պաշտպանության առանձին հողանցման (օջախի) ստեղծում մինչև 30 Օհմ, անհրաժեշտության դեպքում դիտահորի տեղադրմամբ.

• բազային կայանի արտակին էլեկտրամատակարարում.

• 0,4 կՎ մալուխային գիծ անցկացում պողպատե խողովակներում.

• 0,4 կՎ մալուխային գիծ ստորգետնյա տեղադրում.

• 6-10 կՎ էլեկտահաղորդման օդային գծի անցկացում:

Առևտրային տարածքների և բնակելի շենքերի էլեկտրամատակարում.

• գրասենյակային և բնակելի շենքերում ցանկացած քանակի հարկերով էլեկտամոնտաշային աշխատանքներ.

• արտաքին և ներքին ինժեներական ցանցերի, լուսավորության համակարգերի և այլ սարքավորումների նախագծերի մշակում և համակարգում `շենքի էլեկտրամատակարարումն ապահովելու համար.

• նոր շենքերի էներգիայի մատակարարման և գոյություն ունեցող շենքի էլեկտրամատակարարման համակարգի արդիականացման և փոխարինման աշխատանքների մի շարք.

• ցանկացած էլեկտրական և լուսավորող սարքավորումների շահագործման աշխատանքներ.

• վտանգի բարձրացման աշխատանքներ:

ԴԻՍԻ-Տելեքոմը  ներգրավում է որակյալ մասնագետների `էներգետիկայի ոլորտում նախագծային և շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու համար:

Պատրաստում և տեղադրում․

• ենթակայանի ուժային սարքավորումների հիմքեր.

• էլեկտրահաղորդման գծերի հիմքեր:

ԴԻՍԻ-Տելեքոմ ընկերությունը հագեցած է բոլոր անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներով, ունի պետական լիցենզիաներ և աշխատանքի թույլտվություններ:

հետադարձ կապ

մենք սոց. կայքերում

read this swiss made replica watch. helpful hints replica rolex. see post gustreplica.com. On Sale https://www.usdeplica.com/. On Our Website www.montresdecopie.com. click to read buy-swisswatches.com. pop over to these guys replica luxury watches. see this site richardmille.work. next fake rolex watches. Fast Delivery https://www.bmwatches.com/. right here swiss replica watches. On The Online Website watches replicas USA. see this page replica breitling. try this website https://www.dpatekphilippe.com/. our website bell and ross replica. With Huge Discount https://www.musictagheuer.com/. official site www.televisionwatches.com. important site https://www.mapwatches.com/. get more China replica wholesale.

Shopping Basket